לאתר שמעון רייסמן ושות' | עורכי הדין במשרד

ברוכים הבאים


מחלקת התכנון והבניה דוגלת במענה מהיר, מיידי, ומקצועי ללקוחות הדורשים טיפול בכל אפיקי התכנון והבניה, החל מייצוג מול ועדות מקומיות, ועדות מחוזיות, מועצות ארציות, עררים מול ועדות ערר מחוזיות לפיצויים ולהיטל השבחה, ארנונה, התנגדויות, הפקעות, עתירות מנהליות, בג"צ וכיוצ"ב, וכלה בליווי וקידום תכניות בניין, היתרי בניה, תמ"א 38,שינויי ייעוד, שימוש חורג, הקלות, פינוי בינוי-קומבינציה, חוות דעת מקצועיות, וייעוץ בפרשנות תכנית בכלל ומחלוקת תכנונית משפטית בפרט, מול מוסדות התכנון השונים. מחלקת התכנון והבניה נשענת על מצע עתיר שנים ומוניטין רב בתחום הנדל"ן שמביא משרד עורכי דין ש.רייסמן ושות', אי לכך הטיפול, הליווי, היחס, היסודיות, והמקצועיות הינם מן המעלה הראשונה, דבר אשר הוכיח עצמו עד כה והביא לתוצאות אופטימאליות בכל תחומי העיסוק במשרד.

פרשנות תכנית ומקסום זכויות

"כל תכנית מוגדרת בנפקותה המשפטית כחוק. כאשר לשון החוק מאפשרת מס' פירושים יבחר מבין הפירושים השונים המשתמעים מלשון החוק, הפירוש אשר מגשים את תכלית דבר החקיקה" (עע"מ 2775/01 וינטר ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים ואח').

לעיתים קיים קושי בפרשנות תכנית מתאר. במסגרת בקשות להיתר משרדנו מלווה גופים תכנונים, כיזמים, בעלי זכויות, אדריכלים, ועדות מקומיות וכיוצ"ב, המעוניינים בחוות דעת משפטיות תכנוניות כחלק בלתי נפרד מאישור ההליך התכנוני נשוא חוות הדעת, תוך פרשנות תכליתית משפטית של תכנית המתאר שבאם ניתן, ממקסמת את זכויות הבניה ללקוח, אלמנט חשוב מאין כמותו במסגרת ההליך התכנוני והשיקולים הכלכליים המגולמים בו.

מאמרינו בעיתונות ובכתבי עת

כלכליסט – דה מארקר
תקן חניה מופחת בגין תכנית הרכבת הקלה.»
ההולילנדים באים – פתח לתרחישים זהים ברפורמת התכנון והבניה.»
מאגר תנודות שוק הנדל"ן מקודם על-ידי שר השיכון והבינוי.»
אור ירוק לרפורמה. »
מטרת הרפורמה – פישוט וייעול תכניות בניה – האומנם?»

Ynet נדל"ן – מבית ידיעות אחרונות
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין מתייחס להמרת המחירים בשוק.»
השלכות הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל.»
ירידה בביקושים לדירות בקרב צעירים לאור עליית המחירים.»

גלובס – משפט ונדל"ן
פיצויים לפי חוק התכנון והבניה – נתב"ג 2000.»
הגדרת מקרקעין גובלים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.»
הועדה המחוזית לתכנון ובניה זוכה כמשיבה בהתנגדות לפינוי בינוי.»

מאמרים בנושא תמ"א 38 בתכנון ובנייה

משרדנו הינו בין המשרדים המובילים בארץ בתחום תמ"א 38 והתחדשות עירונית ומאחוריו כ-300 פרויקטים שהובאו לחתימה, שחלקם קיבלו אף היתרי בניה, וחלק ניכר מהם בתהליכי בניה. ליווי הבקשות להיתר מראשיתן ועד אישורן לרבות ההתמודדות עם סרבנים בכל המטריות המשפטיות, כדוגמת ועדות משנה להתנגדויות, ועדות ערר מחוזיות לתכנון ולבניה, בתי המשפט, המפקחת על הבתים המשותפים ועוד, מעמיד את מחלקת התכנון והבניה כאחת המחלקות המובילות בארץ בתחום זה תוך הצגת עובדות והצלחות בשטח, ובד בבד תוך מזעור הפגיעה במבקשי ההיתר והתמודדות עם סרבנים ומשוכות שונות שהיזם ובעלי הזכויות לא צופים לעיתים. החלטות מחלקת התכנון והבניה פורסמו בתקשורת, בספרים בתחום התכנון והבניה, במאמרים, ומהוות אבני דרך לכל מי שמעוניין להכשיר חיזוק מבנה כנגד רעידות אדמה בהתאם לתמ"א 38.

"היערכות לקראת רעידת אדמה חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר בסדר העדיפויות הלאומי. אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון, לחזק מבנים שאינם עומדים בתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג לאכיפת התקן, גדולים הסיכויים שתצליח לצמצם באורח ניכר את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה שעוצמתה גבוהה."

הוראת שעה תוספת מרפסות

הואיל וישנם בניינים שלא ניתן להחיל עליהם את תמ"א 38 ולחדשם, משום שקיבלו היתר בניה לאחר 1/1/1980, ישנן אפשרויות מגוונות נוספות וכדאיות לחדש את מעטפת הבניין ואף להוסיף לו מרפסות. בתום התהליך הבניין נראה כבניין חדש ומודרני עם תוספת של כ-12 מ"ר מרפסת שמש לכל דירה, מחלקת התכנון והבניה מתמחה גם בפרויקטים מסוג זה ומאחוריה הצלחות לא מעטות במסגרת הליווי הכולל של היתר הבניה והכשרתו מול גורמי הרישוי, וועדות הערר, והמפקחת על הבתים המשותפים. המשרד מרכז את הבקשות מטעם הדיירים ומקיים מכרזים לאיתור בעלי המקצוע הרלוונטיים כאדריכלים, שמאים, מהנדסים ועוד – ומביא לתמהיל מיטבי של קידום הבקשה להיתר, לרבות ההסכם מול הקבלן המבצע וכיוצ"ב.

היטלי השבחה

משרדנו מתמחה בהפחתת היטלי השבחה בפני ועדות ערר להיטל השבחה ובתי המשפט, במסגרת ליווי כולל של בקשות להיתר, מימוש, אישורי תכניות, הקלות ושימושים חורגים. לא אחת זכה משרדנו בהחלטות תקדימיות שקבעו דרכי חישוב חדשות במסגרת אומדן שומת העירייה את ההשבחה לנישום.
בהתאם לסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה- התשכ"ה- 1965, השבחה הינה עליית שוויים של המקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. לאחרונה, משרדנו זכה לקבל החלטה תקדימית מועדת ערר לפיצויים ולהיטלי השבחה מחוז תל אביב, בה הובררה המחלוקת בין הנישום לבין הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, סביב השאלה מהו המועד הקובע בו יש לחייב בהיטל השבחה כמפורט/כקבוע בסעיף 1 לחוק התו"ב. במקרה דנן, בחר הנישום להרחיב את קומת המרתף בבית מגוריו בהתאם לתכניות שחלשו על המקרקעין. הועדה המקומית טענה כי עת שבחר הנישום להרחיב את קומת המרתף, אזי שלמעשה היום הקובע הינו יום אישור מימוש זכויותיו למתן ההקלה, קרי הגשת הבקשה להיתר, ואילו, טענת הנישום נסובה סביב הטענה לפיה יש לקבוע כמועד חיוב להיטל השבחה יום אישור התכנית, קרי, היום בו אפשרה לו התכנית לממש את זכויותיו בהתאם לתכנית ולהרחיב את קומת המרתף בהתאם. 
ועדת ערר בדונה את המקרה שלפניה, החליטה כי יש לראות את המועד הקובע לחיוב בהיטל השבחה כיום אישור התכנית. יודגש, כי משמעותה של החלטה זו הינה רחבת היקף, עת שקביעה זו מתבטאת בערכי שווי משמעותיים עבור הנישום.

מאמרים בנושא:

מתן פיצויים בגין ירידת שווי

משרדנו מתמחה בהגשת תביעות פיצויים מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965, כנגד תכניות מתאר פוגעניות. במקביל להליך התכנוני המשפטי, משרדנו משתף פעולה עם פירמות שמאי מקרקעין הגדולות בישראל ובשיתוף פעולה סינרגי מביא לתוצאות אופטימאליות, ובכך דואג למקסם עבור הלקוח את התמורה לה הוא זכאי מההליך התכנוני הפוגעני.

ועדות ערר והלכות בתי משפט

להלן תמצית מההלכות/מההצלחות בהן מחלקת התכנון והבניה נטלה חלק שבסופן אושרו להיתר בניה.

הכשרת חריגות בניה

פרק י' לחוק התכנון והבניה מתייחס לעבירות בניה המהוות אשם פלילי. במסגרת ייצוג הלקוח, משרדנו דואג להכשיר את החריגות במסגרת ליווי משפטי תכנוני כולל, החל מייצוג בפני העירייה ובית המשפט לעניינים מקומיים, וכלה בפני ועדות התכנון (המקומיות והמחוזיות) על מנת להכשיר את החריגה נשוא האישום תוך הובלת המהלך התכנוני וניהול אנשי מקצוע כדוגמת אדריכלים מודדים ומהנדסים הפועלים במקצועיות, ביעילות ובמהירות להכשיר הבקשה במסגרת מגבלות הזמן המועטות המוקצבות להם.

ליווי בקשות להיתרי בניה

במסגרת התמחויותינו הרבות בתחום התכנון והבניה, בסופה של מלאכת מחשבת, מוגשות הבקשות להיתר בפני הגורם התכנוני הרלוונטי (ועדה מקומית, ועדה מחוזית) שיתוף הפעולה עם משרדי אדריכלים, מהנדסים, מודדים, יועצי תנועה, ושמאי מקרקעין מהמובילים בשוק, מביא לתוצאה אופטימאלית לה מייחל הלקוח תוך שהוא נהנה ממקצועיות חסרת פשרות אותה מוביל המשרד ע"י מחלקת התכנון ובניה.

יצירת קשר


ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות:

טלפון: 03-5611777

פקס: 03-5612014

מייל: office@raisman-law.co.il

רחוב הארבעה 21, מגדל פלטיניום, קומה 7, תל-אביב
רחוב הארבעה 21, מגדל פלטינום, קומה 7, תל-אביב 21Haarbaa st. TEL-AVIV, ISRAEL
טלפון 5611777 -03 TEL. פקס. 972-3-5612014 FAX. דואר אלקטרוני office@raisman-law.co.il